modernisera sverige

Valmanifest för Landstinget i Norrbotten

MP_Norrbotten_valmanifest_2014_omslag.pd f
MP_Norrbotten_valmanifest_2014_uppslag.p df


Moderinsera Norrbotten


Ett jämställt Norrbotten är ett län där alla känner sig välkomna och har lika möjligheter till utveckling, utbildning och jobb oavsett vem man är och var i länet man väljer att bo. Mångkultur och olikheter är en styrka.

Universitetet ger distansutbildningar i hela länet
Valideringen av kunskap från andra länder går snabbt
Pendlare åker gärna kollektivt, turerna är snabba och har fungerande anslutningstrafik
Persontrafiken rullar på Haparandabanan
Landsbygden har fler gång- och cykelbanor
Modern och klimatsmart samhällsplanering bygger fler bostäder, som folk har råd med
Hela länet är förvaltningsområde för samiska, finska och meänkieli
Det vimlar av mötesplatser - ekonomiska, kulturella och religiösa
Kompetensen om hbtq-personer är hög. Regnbågsflaggor vajar i varje kommun

Ett kreativt Norrbotten
Kunskap, smart teknik, investeringar i förnyelsebar energi, järnväg och bredband skapar en hållbar framtid och förutsättningar för fler näringar att växa.


Norrbotniabanan är ett måste, liksom dubbelspår på malmbanan och renovering av stambanan och inlandsbanan
Länet är en förebild i hållbart byggande och industriellt byggande i trä
Gruvor – javisst! Men inte överallt. Vi värnar renskötsel och ekoturism. Miljöskyddade områden är säkrade från prospektering
Vattenkraften är modern och miljöanpassad. Vindkraft, solkraft/solvärme är utbyggda. Fordonsbränsle utvecklas från skogsråvara
Besöksnäring, ekoturism, kulturella och kreativa näringar höjer länets attraktivitet och bidrar tillsammans till en ny basnäring
Friskt hav, rent vatten och en giftfri miljö ger hög livskvalitet och ökar försäljningsvärdet av livsmedel härifrån
Biologiska mångfald är en viktig resurs, inte minst för besöksnäring   

Ett modernt landsting använder tekniken smart för att underlätta vardagen för patienter och personal. I framtiden:

Kan alla nå vården via mobiltelefon eller dator genom det som kallas E-Hälsa. Här finns din egen journal. Du får påminnelser om medicinering, säker information om ditt hälsotillstånd och kan läsa journalanteckningarna om dig själv
Finns ekologisk, närproducerad och egenproducerad mat i all landstingsverksamhet. Landstinget är en stor kund som kan påverka genom sina upphandlingar. Vi vill Krav-certifiera alla landstingets restauranger
Producerar vi mycket mer egen energi, fler solpaneler är installerade, precis som på sjukhuset i Sunderbyn. Grans naturbruksskola producerar biogas tillsammans med bönder i närheten
Är alla barnavdelningarna fria från hormonstörande kemikalier

En varmare landstingspolitik ger ett gott liv med jämställd vård för kvinnor och män oavsett bakgrund, ursprung, religion eller sexuell läggning. Vi arbetar för:

Att stärka folkhälsan fysiskt och psykiskt, med särskilt fokus på barns och ungas uppväxtvillkor
Att fortsätta minska antalet aborter genom att behålla möjligheten till gratis preventivmedel upp till 26 år
Att avskaffa läkarstafetterna och ge alla som vill möjlighet att träffa samma doktor vid vårdtillfällena
Att ta bort vårdköerna, ingen ska behöva vänta på undersökning eller vård
En utvecklad glesbygdsmedicin med hälsocentraler och OBS-platser i glesbygden
Att all landstingsverksamhet ska bli hbtq-certifierad
Att landstingets kulturplan ska förverkligas. Ett levande kulturliv stärker människors hälsa och ökar välbefinnandet
En hållbar personalpolitik och jämställda löner

Miljöpartiets lista till Landstinget >>>


Miljöpartiet länsorganisations hemsida >>>

För andra kommuner skriver du www.mp.se/lulea , www.mp.se/kalix, www.mp.se/jokkmokk  osv...

 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN