konst, kultur och hälsa

Vi i Miljöpartiet anser att konst och kultur kan handla om att skapa opinion, det kan vara ett sätt att förändra och utveckla sig själv och andra.

Konst och är ett uttrycksmedel där individen kan förmedla, medla, underhålla, berätta och förgylla sin omvärld. Konsten och kulturen är också till för betraktaren och brukaren för upplevelse och kunskap.

Att konst och kultur befrämjar hälsa och välbefinnande vet vi redan, och så mycket viktigare är det då inte att den behåller sin plats i våra liv och också får större plats än tidigare.

Kultur är livsnödvändigt, för var och en av oss vi bör därför stärka det kulturella arbetet, och se våra utövande konstnärer och kulturutövare som en tillgång och resurs i samhället och på arbetsmarknaden.

Kulturrådet har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att bevaka - som en del i den kulturella mångfalden – de internationella aspekterna på konstens och kulturpolitikens områden och att främja ett utökat internationellt kultursamarbete som kännetecknas av kvalitet och ömsesidighet.

Kulturrådets utgångspunkt är att internationella kulturutbyten, samarbeten och möten är en självklar och nödvändig del i utvecklingen av konsten och kulturen.

Från ett medborgarperspektiv är ett internationellt kultursamarbete nödvändigt. Det handlar om att göra kultur och konst tillgänglig och främja möjligheten för människor i Sverige att få möta konst och kultur från hela världen, och i slutändan möta de människor som utövar kulturen och de som tar emot den.

Konst och kultur öppnar dörrar, delar erfarenheter och upplevelser, ger sammanhang och skapar möjligheter, anser vi i Miljöpartiet. Konst och kultur är en del av oss och ska ha en större plats i vårt samhälle!

 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN

boden@mp.se