VI VILL


Nu avgörs framtiden


Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

www.mp.se/politik/klimat

Miljöpartiet vill


  • Satsa på tåget. Vi vill ha tåg i hela landet, höghastighetståg och tåg i tid.
  • Flyget ska bära sin egen miljökostnad. Vi vill öka skatten på flyget.
  • Ersätta fossila drivmedel med förnybart och el.
  • Bygga attraktiva städer med mer trähus och grönska
  • Planera i trafiken så att gång, cykel och kollektivtrafik går före bilen.

"Jag vill ta ansvar för vad vi lämnar över till våra barn." säger Isabella Lövin Språkrör och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Inspirera världen

Miljöpartiet vill öka takten för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver modiga beslut och envis uppföljning. Vårt Sverige är ett attraktivt land där vi genom att gå före öppnar för innovation och utveckling.

Vår omställning till fossilfritt ska ske på ett sätt som också stärker vår sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Klimatsmart mat, elbilar, köp av tjänster och reparationer, grön industri och cykling. Genom att visa att vi kan leva fossilfria, moderna och goda liv får ett litet land som Sverige stor påverkan.

Höghastighetståg istället för flyg


Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg. Restider mellan storstäder kan halveras. Dagens järnväg ska avlastas och rustas upp. Tågen ska gå i tid. Vi vill att flygets utsläpp ska minska. Klimatskatt på flyg är ett första steg.
 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN

boden@mp.se