Agneta Granström

Namn: Agneta Granström

Ålder: 50+

Ort: Storsand, Harads

Tel: 070-305 52 58

E-postadress: agneta.granstrom@mp.se 

Yrke: Distriktssjuksköterska, Univeristetsadjunkt

Medlem sedan: 1994

 

Nuvarande uppdrag:
Landstingsråd för mp i Norrbottens Läns Landsting
Ersättare i Kommunfullmäktige i Boden

Presentation/ambition:
Boden som Ekokommun har många möjligheter att bli en föregångskommun.
Vi har vår biogasanläggning som måste utvecklas.  Ekoturism och En levande landsbygd med fler jord och skogsbruksföretagare samt turistentreprenörer är viktigt.
Därför ska Bodens Kommun arbeta mer effektivt för att göra lokala upphandlingar och på detta sätt stödja dessa verksamheter. Lokalproducerad mat tillagad nära den som ska äta,
i lokala tillagningskök är lösningen. Maten ska vara GMO fri och andelen Krav märkta produkter ska öka.
Förskolan ska ha mindre barngrupper, målet är att det ska finnas max fem barn per anställd.
Det ska erbjudas barnomsorg på obekväm arbetstid. Skolan i Boden ska ha mindre klasser
och ha fler lärare. Lärartätheten ska öka till nio lärare per 100 elever.
De äldre ska fria timmar i hemtjänsten, som de kan använda som de själva vill. Det kan handla om en extra promenad i friska luften eller ett teater- eller restaurangbesök.
Jag vill värna alla människors lika värde genom ett aktivt arbete i kommunen med
Våld mot Kvinnor, Öka kunskapen om HBT, Bekämpa alla former av främlingsfientlighet och främja solidaritet mellan folkgrupper.
I Boden måste det göras en aktiv satsning på folkhälsoarbetet. Drog och Alkoholförebyggande arbete behövs och att förebygga ungdomarnas psykiska ohälsa.
Kulturen ska användas som hälsofrämjare. Ungdomsarbetslösheten måste minska. Nu lämnar de största ungdomskullarna sedan 1960-talet gymnasiet, samtidigt som fyrtiotalisterna går i pension. Därför ska Bodens Kommun tidigarelägga framtida anställningar genom ett brett Generationsväxlingsprogram
Boden ska Fair Trade certifieras för att solidariskt kämpa mot barnarbete och ge arbetarna rimliga löner och arbetsvillkor.
Utveckling av Ekoturismen, med ökad efterfrågan av unika upplevelser kräver nya lösningar och varsamhet om Naturen. Därför ska vi i Bodens Kommun säga NEJ till Uranprospektering och Uranbrytning.
Jag vill arbeta för att Norrbotniabanan byggs. Detta är den viktigaste infrastruktursatsningen för länet och Bodensarna.

Medlem i följande organisationer:

Övrigt av intresse:

 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN

boden@mp.se