Per NilssonNamn: Per Nilsson

Född: 1956

Ort: Boden

Tel: 070 649 07 22

E-postadress: pn.mpgreen@gmail.com

Yrke: Civilingenjör
Medlem sedan: 2018

Nuvarande uppdrag: -

Presentation: Är intresserad av miljö- och klimatfrågor. Jag vågar tänka utanför boxen och ser miljö- och klimatfrågorna i en helhet. Jag ser hur vårt öppna landskap sakta men säkert tyvärr växer igen. Min stora vision är att nedlagd åkermark åter ska brukas för odling av lågväxande energigrödor för produktion av biogas. Miljökvalitetsmålet för ett öppet landskap nås. Dessutom gröna jobb, fordonsbränsle och livsrum för hotade arter, som storspoven. En början skulle vara ett utvecklingsprojekt inom byautveckling. Men i första hand ska åkermark användas till livsmedelsproduktion.
Bland frågor jag kommer att driva är att klimatsäkra bodensjöarna mot översvämning, utveckla solenergi med solparker, flera mindre snötippar för att minska kostnader och transporter samt att fasa ut kemikalier, mot förnyelsebara, t.ex. tändvärska framställd av fossilt bränsle.
Medlem i följande organisationer: Svartbyns Byamän
Övrigt av intresse: Jag tycker det är viktigt med sociala frågor. Människor ska känna sig trygga i barn- och äldreomsorgen. Kultur är en viktig del i samhället och själv besöker jag gärna en konstutställning.
Med vänlig hälsning
Per Nilsson


 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN

boden@mp.se