fbpx

Per Bolund i Boden

I dag var inte en vanlig dag, vi har haft vårt språkrör Per Bolund på besök på morgonen.

Catarina Ask och Miljöpartiet de gröna i Boden ville presentera kommunens miljö och klimatarbete sedan många år och givetvis om framtidens satsningar på stålverket H2G i Boden.

Ett mycket bra och trevligt möte på Bodens Business Park där vi fick en inblick i kommunens utmaning i allt som tillkommer av logistik, samhällsservice och annat.

H2GS representerades av Jenny Molvin, Lars Lundström, Ida-Linn Näzelius och Erik Bohman. Kommunen representerades av Thomas Fägerman VD Bodens Business Park och kommunchef Mats Berg.

#Perbolund #boden #klimatfärdplan #fossilfritt2030 #H2G #Miljöpartietdegröna