fbpx

Vår styrelse

Vår styrelse är helt och hållet fritidspolitiker och arbetar likt en vanlig förening. Vi har dock en gruppledare som är arvoderad enligt kommunfullmäktigebeslut. Storleken bestäms efter valresultaten.

Styrelse 2021 för Miljöpartiet de Gröna Boden

Ordförande: Mats Nordström

Vice Ordf: Catarina Ask

Ledamot: Ann Carlberg

Ledamot: Per Nilsson

Revisorer:

  • Inger Nordgren
  • Åsa Nordgren

Sekreterare: Johan Johansson

Kassör: Jan-Iver Ask

Ledamot: Eija Andersson

Ersättare: Håkan Andersson

Ersättare: Lena Mari Johansson