fbpx

Vår styrelse

Vår styrelse är helt och hållet fritidspolitiker och arbetar likt en vanlig förening.

Styrelse för Miljöpartiet de Gröna Boden

Ordförande: Mats Nordström

Vice Ordf: Catarina Ask

Ledamot: Ann Carlberg

Ledamot: Per Nilsson

Revisorer:

  • Inger Nordgren
  • Åsa Nordgren

Sekreterare: Johan Johansson

Kassör: Christoph Schleifenbaum

Ledamot: Eija Andersson

Ersättare: Håkan Andersson

Ersättare: Lena Mari Johansson