fbpx

Per Nilsson

Namn: Per Nilsson
Födelseår: 1956
Ort: Boden
Tel: 070-649 07 22
E-postadress: pn.mpgreen@gmail.com


Vad är jag: Civilingenjör samhällsbyggnad/konsult och pensionär
Medlem sedan 28 februari 2018

Nuvarande uppdrag: Ledamot i miljö och byggnämnden

Valet 2022: 8:e plats på kommunfullmäktige listan

Presentation/ambition: Mitt föräldrahem låg där H2GS stora stålverk ska byggas. Jag är uppväxt på ett
småbruk med SKB-kor och 1970 lades jordbruket ned. Jag ser hur stora delar av vårt öppna landskap
sakta men säkert växer igen. Storspoven har flyttat till villaområdena.

Jag har en vision om att den jordbruksmarken i träda åter ska brukas. En stor del av den marken kan
användas till att odla lågväxande energigrödor för produktion av t.ex. biogas. Miljökvalitetsmålet för ett
öppet landskap nås. Livsrummet för fjärilar, djur och fåglar återskapas.

De allra viktigaste frågorna är klimat och miljö. Min ambition är att arbeta med klimat- och miljöfrågor. I
Boden finns knappt 2 000 ha obrukad jordbruksmark. Återbrukas marken ger den livsmedel, energi och
riktiga gröna jobb.

Medlemsskap: Bodens HF där jag medverkar i att ta fram ett serieförslag för hockeyettan. Svartbyns byamän.

Övrigt av intresse: Jag är gift, bor i villa och har en bonusdotter och två barnbarn. Jag tycker det är viktigt med sociala frågor. Människor ska känna sig trygga i barn- och äldreomsorgen. Kultur är en viktig del i samhället och själv besöker jag gärna en konstutställning.